• Auto Star Albania

Auto Star Kontakt

Auto Star Albania
Përfaqësuesi zyrtar i Mercedes-Benz
në Republikën e Shqipërisë

Autostrada Tirane-Durres, Km-7
Tirane, Albania
Postal code: 1051

Servis 24h:
+355 69 40 91 643
Shitje automjete:
+355 69 40 91 642
Pjesë këmbimi:
+355 69 40 91 645
Pranimi automjeteve:
+355 68 20 91 645

E-mail: info@mercedes-benz.al
Web: http://mercedes-benz.al/