Përfaqësues i Shitjeve për Furgonët

Auto Star Albania sh.a. është në kërkim të një kandidati të kualifikuar për pozicionin:

 

Përfaqësues i Shitjeve për Furgonët, Departamenti i Shitjeve.

Përshkrim i shkurtër i vendit të punës:
Përfaqësuesi i Shitjeve për Furgonët, Departamenti i Shitjeve, në përputhje me objektivat dhe strategjinë e Departamentit të Shitjeve identifikon, zhvillon dhe mban kontakte të vazhdueshme me klientët ekzistues dhe klientët potencialë. Ai zhvillon dhe ndjek planin e punës për rritjen e shitjeve të furgonëve, duke përdorur të gjitha motodat e arsyeshme të kërkimeve për klientë potencialë. Organizon dhe menaxhon aktivitetet ditore të shitjes së furgonëve (në mënyrë elektronike, përmes telefonit dhe kontakteve personale).

Kualifikimet e nevojshme:

Kushtet: Auto Star Albania sh.a. ofron një paketë tërheqëse benefitesh, përfshirë shpërblim të drejtë bazuar në vlerësimin e meritave dhe performancës të secilit punonjës si dhe mundësi karriere.

Procedura e Aplikimit: Kandidatët e interesuar për këtë pozicion, janë të lutur të dërgojnë CV-në e tyre dhe një letër motivimi në adresën e e-mail: info@mercedes-benz.al dhe sokol.kodra@mercedes-benz.al duke specifikuar pozicionin për të cilin aplikon.

*Në respektim të Ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale i gjithë informacioni i dërguar nëpërmjet CV-së tuaj do të trajtohet në mënyrë konfidenciale dhe nuk do t’i shpërndahet asnjë pale të tretë.

2023 All right reserverd © Mercedes-Benz Albania
Design by Gremza