Pjesë Këmbimi Origjinale

Një kopje sado e mirë, s’mund të jetë kurrë si origjinali.

Gjatë përdorimit të automjetit, pjesë të tilla si ferrotat, tamburet, fshirëset e xhamave, llambat, bateria zakonisht konsumohen dhe duhen zëvendësuar rregullisht. Për të ruajtur nivelin maksimal të sigurisë tuaj, komoditetin dhe kënaqësinë gjatë përdorimit, në çdo rast duhet të përdorni pjesë këmbimi origjinale Mercedes-Benz, të cilat zëvëndësohen dhe garantohen vetëm nga servisi i autorizuar dhe profesionistët e trajnuar të Mercedes-Benz.

Për aq kohë sa të posedoni një Mercedes-Benz, jemi të angazhuar maksimalisht dhe garantojmë të njëjtën cilësi si për shërbimin e servisit ashtu edhe për pjesët e këmbimit. Për të ruajtur performancën si dhe sigurinë dhe për të rritur vlerën e rishitjes së Mercedesit tuaj, është shumë e rëndësishme që të gjitha shërbimet e Mercedesit tuaj të jenë në përputhje me rekomandimet e prodhuesit. Në servisin e Auto Star Albania, të gjitha shërbimet e mirëmbajtjes kryhen nga teknikë të certifikuar, të cilët ndjekin udhëzimet e përpikta të Mercedes-Benz dhe përdorin vetëm pjesë origjinale dhe vajrat e rekomanduara. Vetëm servisi i autorizuar nga Mercedes-Benz mund të mirëmbajë automjetin tuaj sipas standardeve të kërkuara nga vetë prodhuesi dhe në këtë mënyrë mund të garantojë benefite të rëndësishme dhe kujdesin e duhur.

Pjesët e këmbimit origjinale Mercedes-Benz kombinojnë ekspertizën dhe përvojën e inxhinierëve të Auto Star Albania dhe përshtaten plotësisht me çdo model Mercedes-Benz. Referuar cilësisë dhe garancisë, pjesët origjinale Mercedes-Benz kanë kosto më efektive krahasuar me të tjerat. Auto Star Albania garanton maksimalisht sigurinë tuaj dhe Mercedesit tuaj. Çdo pjesë këmbimi origjinale testohet me përpikmëri, shoqërohet me çertifikatën e sigurisë, 2 vite garanci për autoveturat dhe 1 vit garanci për kamionët. Pjesët jo origjinale, jo vetëm ju dëmtojnë financiarisht në kohë, por paraqesin rrezik për sigurinë tuaj dhe atë të familjarëve tuaj. Ndërsa, pjesët e këmbimit origjinale garantojnë jetëgjatësinë e makinës tuaj dhe ju kursejnë para në kohë.

 

Mob: +355 69 409 1645
+355 69 409 1725
+355 69 383 3288
E-mail: pjese.kembimi@mercedes-benz.al

2024 All right reserverd © Mercedes-Benz Albania
Design by Gremza