SERVISI & PJESËT

I vetmi servis i autorizuar nga Mercedes-Benz në Republikën e Shqipërisë.

“Më të mirën ose asgjë” është motoja jonë për të gjithë gamën e shërbimeve të servisit dhe pjesëve të këmbimit origjinale Mercedes-Benz. Për ne, cilësia dhe siguria janë motoja kryesore, sepse ne nuk bëjmë kompromis besueshmërinë!

Servisi i Auto Star Albania, i vetmi përfaqësues zyrtar i Daimler AG në territorin e Republikës së Shqipërisë për tregtimin, servisimin e autoveturave, furgonëve dhe kamionëve, gjithashtu tregtimin e pjesëve origjinale Mercedes-Benz. Të gjitha shërbimet në qendrën e servisit të Auto Star Albania plotësojnë 100% standardet e Mercedes-Benz . Proceset e kontrollit dhe mirëmbajtjes kryhen me përpikmëri në përputhje të plotë me procedurat e Mercedes-Benz.

Kompleksiteti gjithnjë në rritje i teknologjisë së automjeteve kërkon kulturë të avancuar të shërbimit, riparimit dhe më e rëndësishmja eleminimit të ndërhyrjeve jo profesionale në automjetin tuaj. Stafi ynë i specializuar dhe kualifikuar në filialet e përfaqësisë në Shtutgart, është i gatshëm t’ju asistojë dhe këshillojë profesionalisht për të gjitha problematikat që mund të hasni me automjetin tuaj.

Ne i kushtojmë rëndësi kohës tuaj, ja pse në Auto Star Albania funksionojnë rezervimet. Në ditët e sotme është shumë e vështirë të mbani mend kur dhe për çfarë shërbimesh ka nevojë makina juaj, ja pse konsulentët e servisit të Auto Star Albania ju informojnë për çdo gjë. Sistemi i servisit llogarit me saktësi kohën dhe paketën e shërbimeve që i nevojitet automjetit dhe ju ndihmon që të programoni në kohë shërbimet e të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ekspertët tanë ju asistojnë për çdo gjë dhe në çdo kohë, mjafton që të kontaktoni dhe të rezervoni një kohë që iu përshtatet më mirë.

Tel: +355 44 500 334
Mob: + 355 69 209 1637
E-mail: servisi@mercedes-benz.al

 

Pjesët origjinale Mercedes-Benz, Cilësi dhe jetëgjatësi e garantuar!

Pjesët e këmbimit origjinale Mercedes-Benz kombinojnë ekspertizën dhe përvojën e inxhinierëve të Auto Star dhe përshtaten plotësisht me çdo model Mercedes-Benz. Cilësi dhe jetëgjatësi e garantuar!

Çdo pjesë këmbimi origjinale testohet me përpikmëri dhe shoqërohet me çertifikatën e sigurisë (2 vite garanci për autoveturat dhe 1 vit garanci për kamionët). Pjesët jo origjinale jo vetëm ju dëmtojnë financiarisht në kohë, por paraqesin rrezik për sigurinë tuaj dhe atë të familjarëve tuaj. Ndërsa, pjesët e këmbimit origjinale garantojnë jetëgjatësinë e makinës tuaj dhe ju kursejnë para në kohë. Referuar cilësisë dhe garancisë, pjesët origjinale Mercedes-Benz kanë kosto më efektive. Auto Star Albania ka të magazinuar më shumë se 20.000 pjesë të ndryshme këmbimi për autovetura dhe kamionë, të gjitha të pajisura me çertifikatat e cilësisë.

Një kopje sado e mirë, s’mund të jetë kurrë si origjinali, sidomos kur origjinali është Mercedes-Benz!

Mob: +355 69 409 1645
+355 69 409 1725
E-mail: pjese.kembimi@mercedes-benz.al

2023 All right reserverd © Mercedes-Benz Albania
Design by Gremza